O NÁS

Obchodní společnost EKOSUR s.r.o. se zabývá výkupem sběrového papíru, jeho tříděním a následným předáním konečnému zpracovateli. Našimi odběrateli jsou české a zahraniční papírny.

Hmotnost Vašeho odpadu spolehlivě určí 14 metrů dlouhá, úředně ověřená autováha s váživostí do 60 t a přesností 20 kg.

Smlouva uzavřená se společností EKOSUR s.r.o. slouží jako doklad pro Ministerstvo životního prostředí o nakládání s odpadem.

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Odpadové hospodářství zahrnuje činnosti spojené s nakládáním s odpady.

Nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. V souladu se zákonem o odpadech byl vydán Plán odpadového hospodářství ČR.

Legislativní rámec a další informace k odpadovému hospodářství jsou k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Společnost EKOSUR s.r.o. klade důraz na ochranu životního prostředí a dodržování veškerých legislativních předpisů.

REMA  SYSTÉM

REMA systém je systém ekologického nakládání s elektroodpadem.

REMA systém zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, následné zpracování a ekologicky šetrné odstranění.

REMA systém zajišťuje sběr, svoz a zpracování elektrozařízení stanovených v příloze 7 zákona o odpadech.

Společnost EKOSUR s.r.o. je smluvním partnerem REMA systému a je veden jako SBĚRNÝ DVŮR. Ekosur je Vaše místo zpětného odběru.

SVDS

Spolek SVDS - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.

Svaz hájí zájmy členů spolku v oblasti nakládání s odpady.

Svaz podporuje vzájemnou komunikaci a výměnu informací mezi členy spolku a spřátelenými spolky včetně zahraničních spolků a organizací.

Svými podněty a připomínkami se podílí na přípravě legislativního rámce pro oblast nakládání s odpady.

OSVĚDČENÍ

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci plátce DPH

Souhlas s provozováním zařízení k výkupu odpadů vydaný MHMP - provozovna Malešice

Osvědčení - místo zpětného odběru - REMA systém a.s.